Sct. Georgs Gildet Værløse

Hvad laver vi i Spejderlavet?Spejderlavet er en tværgående gruppe, der varetager kontakten med de lokale spejdergrupper i Furesø kommune.

Værløse Gildet står for en post på det årlige "Simbambaloløb" arrangeret af Alugod - og arrangerer sammen med Farum Gildet og Spejdergrupperne hvert år løb for de mindste spejdere i Furesø kommune.
Gildet kan også støtte spejderarbejdet økonomisk.


Retur til forside


Værløse Gildets Spejderlav arrangerer sammen med Farum Gildet hvert år et spejderløb i april måned for de 6-12 årige spejdere i en af skovene i Furesø Kommune. 

Spejderløbet finder sted hvert år i april et eller andet sted i Hareskovene.

 

 

 
SIMBAMBALO-LØB

Alugod trop i Værløse afholder sit årlige Simbambalo spejderløb i weekenden september/oktober, og Værløse/Farum-gildernes Spejderlav og andre medlemmer af gildet bemander traditionen tro en af posterne fredag aften.
Både Alugod, Mjølner, Ravnehus og spejderne i Jonstrup deltager.

 Retur til forside