Sct. Georgs Gildet Værløse
Årsprogram 2018
 
 
 
Formål
 
Organisation
 
Medlemskab
 
Aktiviteter
 

Årsprogram

 

Naturlavsprogram

 
Spejderkontakt
 
 

ARRANGEMENTER

UGEDAG DATO STED ARRANGØR
         
Forår 2019        
Nytårsgildearrangement torsdag 17.01. Den Gamle Skole Birkerød Gildet
Gilderådsmøde tirsdag 05.02. Hos Kamma Gruppe 4
Gildearrangement onsdag 13.02. Den Gamle Skole Gildeledelsen
 
Gildeting torsdag 07.03. Den Gamle Skole Gildeledelsen
Sct. Georgs Gildehal torsdag 11.04. Den Gamle Skole Gruppe 1
Nattergaletur fredag 24.05. Søndersø Spejderlauget/alle
Fødselsdagsarrangement søndag 5.05. ? Gruppe 4 + 2
Distriktsfriluftsgildehal torsdag 13.06. Annexgaarden i Hareskovby Fortun Gildet
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

                Opdateret marts 2019