Sct. Georgs Gildet Værløse
Årsprogram 2018
 
 
 
Formål
 
Organisation
 
Medlemskab
 
Aktiviteter
 

Årsprogram

 

Naturlavsprogram

 
Spejderkontakt
 
 

ARRANGEMENTER

UGEDAG DATO STED ARRANGØR
         
Forår 2018        
Nytårsgildehal torsdag 18.01. Bellahøj Skole - Stjernekammeret Birkerød Gildet
GIM-arrangement tirsdag 30.01. Virum Gruppe 4
Gildearrangement onsdag 07.02. Gl. Skole Gildeledelsen
 
Gildeting torsdag 08.03. Gl. Skole Gildeledelsen
Sct. Georgs Gildehal tirsdag 17.04. Gl. Skole Gruppe 1
Gildets spejderløb lørdag 21.04. Jonstrup Vang Spejderlauget/alle
Fødselsdagsarrangement søndag 6.05. Jægerspris Gruppe 4 + 2
Distriktsfriluftsgildehal onsdag   ? Fortun Gildet
         
Efterår 2018        
Gildearrangement        
Gilderådsmøde        
Gildearrangement        
Fellowshipday        
Sct. Georgs Gildehal        
Julefest        
         
         
 

                Opdateret februar 2018