Organisation
  Medlemskab
  Aktiviteter
 

Årsprogram

 

Naturlavsprogram

  Spejderkontakt
  Tidligere arrangementer
 

 

 

 

 

 

Sct. Georgs Gilderne i Danmark - hvorunder
Værløsegildet hører - er en sammenslutning
af tidligere og nuværende spejdere eller spejder- og gildeinteresserede, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene:

"En gang spejder - altid spejder"

Sct. Georgs Gildet Værløse
 

Forside

 

                    Opdateret september 2023